Gå direkt till sidans innehåll

Kagghamraån

Delområde SE. 4.1. 4

Kagghamraån har höga naturvärden och en unik havsöringsstam och är klassad som riksintresse för naturvård med avseende på havsöringen och geologin. Avrinningsområdet är drygt 97 km² och ligger främst i Botkyrka kommun, med mindre delar i Haninge och Södertälje kommuner. Ån har fyra huvudsakliga tillflöden; Axån, Norrgaån, Uringeån och Brinkbäcken. Ån mynnar ut i Kaggfjärden som är en vik av Östersjön. Den sträcka som brukar kallas egentliga Kagghamraån är från platsen där Norrgaån och Axån rinner ihop, vid Rosenhill i Grödinge, och fram till utloppet i havet. De delar av ån som räknas in i vattenförekomsten är Norrgaån och Kagghamraåns huvudfåra, enligt VISS. Kagghamraån kallas av SMHI för Saxbroån.

Kagghamraån har höga naturvärden och en unik havsöringsstam och är klassad som riksintresse för naturvård med avseende på havsöringen och geologin. Ån är på många delar naturligt meandrande och det förekommer aktiv ravinbildning och korvsjöar, samt en rik flora och fauna. I Norrga vid sjön Getarens utlopp ligger en välbevarad kvarnmiljö med anor från senmedeltiden.

Avrinningsområdet räknas som landsbygd och är glest befolkat. De större samhällen som finns i området är Vårsta och dennybyggda stadsdelen Riksten friluftsstad söder om Tullinge. Området kring sjöarna Getaren och Stora och Lilla Skogssjön är populärt för friluftsliv. Trots den låga befolkningstätheten så har Kagghamraån måttlig status, och klassas som övergödd. Den påverkas framför allt av jordbruk, men också av enskilda avlopp och de tre golfbanor som ligger i avrinningsområdet.

Kagghamraån blev 2015 framröstad som årets naturpärla i Stockholms län, i en omröstning anordnad av WWF.

Uppdaterad: 2023-12-08