Grundvatten

Vattenkvalitet i grundvatten

Den kemiska statusen grundar sig på kemiska analyser framtagna genom den nationella och regionala miljöövervakningen samt kommunernas provtagning av råvatten i vattentäkter.

Indikatorer

Kemisk status i grundvatten

IndikatorSE.4.4.1 Procentuell andel av kommunens statusklassade grundvattenförekomster (totalt 10 stycken) som uppnår god kemisk status.
Senaste värdet: 80,0 %2019

Kommunens grundvatten

Männö

DelområdeSE.4.4.1

Näslandet

DelområdeSE.4.4.2

Pålamalm

DelområdeSE.4.4.3

Rosenhill - Lilla Ström

DelområdeSE.4.4.4

Sandudden Norsborg

DelområdeSE.4.4.5

Sorundaåsen Norra

DelområdeSE.4.4.6

S:t Botvid

DelområdeSE.4.4.7

Uttran

DelområdeSE.4.4.9

Vårsta

DelområdeSE.4.4.10

Dokument

Analyser av vatten från enskilda brunnar 1986-2006.
Delområde SE.4.4
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-06-09
Miljöbarometern