Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.4.3

Pålamalm

Grundvattenförekomstens utbredning

Pålamalms grundvattenförekomst är en del av Uppsalaåsens stråk med isälvsavlagringar. Den ligger i Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner. Haninge kommun har en dricksvattentäkt som tar råvatten från grusåsen.

Uppdaterad: 2020-06-01