Transporter

Transporter är en av de sektorer som kräver mest energi i kommunen. Energitillförseln till transportsektorn sker till största delen via förbränning av fossilbränslen, vilket orsakar stora koldioxidutsläpp. Fordonstrafiken medför också buller och utsläpp av bland annat kvävedioxid och partiklar.

Utöver en relativt omfattande fordonstrafik har kommunen bra kollektivtrafikförbindelser till Stockholm med tunnelbanan i norr och med pendeltåg i de centrala delarna. Det möjliggör transporter med låga utsläpp av växthusgaser och hälsoskadliga ämnen.

Delområden

Kollektivtrafik

DelområdeSE.9.1
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Cykel- och gångtrafik

DelområdeSE.9.2
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Kommunens fordon och drivmedel

DelområdeSE.9.3 Statistik över antal kommunala fordon och deras drivmedelsteknik samt hur mycket bränsle som används av kommunala transporter.
Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Privatregistrerade fordon

DelområdeSE.9.4 Antal privatregistrerade fordon i kommunen samt drivmedelsteknik och drivmedelsförsäljning i kommunen.
Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend

Vardagsresor

DelområdeSE.9.5 Statistik över vilka färdmedel som Botkyrkas invånarna använder vid resor till och från olika ärenden.
Trend:  0 av 4 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.9
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Miljöbarometern