Kollektivtrafik

Det finns goda kollektivförbindelser från Botkyrka in mot de centrala delarna av Stockholm i form av pendeltåg, tunnelbana och några direktbusslinjer. Mellan kommundelarna i norra och södra Botkyrka går regelbunden busstrafik.

Att resa kollektivt och öka mängden resenärer per fordon ger en hög energieffektivitet och bidrar därmed till en lägre energiförbrukning. Använder kollektivtrafiken dessutom endast fossilfria drivmedel, som den gör i Stockholmsregionen sedan 2018, blir koldioxidutsläppen per person låga.

Indikatorer

Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken

IndikatorSE.9.1.2 Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken i förhållande till invånarantal i kommunen en vanlig vinterdag.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003
Senaste värdet: 0,76 påsitigande/inv2017

Antal resande med kollektivtrafik per station

IndikatorSE.9.1.3 Antal påstigande i kollektivtrafiken per station en vintervardag.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2003
Senaste värdet: 0,6 påstigande/inv2015

Kollektivtrafikens drivmedelsanvändning

IndikatorSE.9.1.4 Busskollektivtrafikens drivmedelsanvändning i Botkyrka och Huddinge kommun mätt i MWh.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 37000 MWh2016
Delområde SE.9.1
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2019-06-27
Miljöbarometern