Gå direkt till sidans innehåll

Om webbplatsen

Artikel

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen i Botkyrka eller vill veta mer om kommunens miljöarbete. I Miljöbarometern finns ett 90-tal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet. Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar.

Ökad delaktighet och insyn i kommunens arbete är en viktig del av att skapa en hållbar kommun. Data publiceras i enlighet med Århuskonventionen – FN-konventionen om tillgång till miljöinformation och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor. Att dela öppen data och beskriva informationen är också en viktig aspekt av Sveriges Nationella principer för att tillgängliggöra information. Du kan läsa mer om detta i länkarna nedan.

För att alla ska kunna ta del av informationen är det viktigt att den är att den tillgängliggörs på rätt sätt. För personer med funktionsnedsättning kan god tillgänglighet vara helt avgörande för att kunna ta del av information. Offentliga aktörers webbplatser ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan läsa denna webbplats tillgänglighetsredogörelse och mer om digital tillgänglighet via länkarna nedan.

Uppdaterad: 2023-12-07