Vardagsresor

Statistik över vilka färdmedel som Botkyrkas invånarna använder vid resor till och från olika ärenden.

Underlaget är hämtat från Botkyrka kommuns medborgarundersökning som är gjord av SCB på uppdrag av Botkyrka kommun. För att få ett så pass representativt underlag som möjligt är fördelningen mellan kvinnor och män 50 procent och alla kommundelar är representerade. De här enkätfrågorna upprepas vartannat år i samband med SCB:s medborgarundersökning.

Indikatorer

Färdmedel till och från arbete/skola

IndikatorSE.9.5.1 Hur botkyrkaborna reser till och från arbete/skola.
Senaste värdet: 100 %2018

Färdmedel vid inköp av dagligvaror

IndikatorSE.9.5.2 Hur botkyrkaborna reser för att göra inköp av dagligvaror
Senaste värdet: 100 %2018

Färdmedel till och från fritidsaktiviteter

IndikatorSE.9.5.3 Hur botkyrkaborna reser till och från fritidsaktiviteter.
Senaste värdet: 100 %2018

Färdmedel i övriga ärenden

IndikatorSE.9.5.4 Hur botkyrkaborna reser i andra ärenden än de som angivits ovan.
Senaste värdet: 110 %2018
Delområde SE.9.5
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-01-13
Miljöbarometern