Kommunens fordon och drivmedel

Statistik över antal kommunala fordon och deras drivmedelsteknik samt hur mycket bränsle som används av kommunala transporter.

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. År 2013 och 2014 skapades förutsättningar för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta genom att diesel- och bensinfordon ersattes med gas- och elfordon. De dieselfordon som finns kvar drivs med en helt förnybar biodiesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). Enligt Energimyndigheten är det ett utav de mest klimatsmarta biodrivmedlen som finns på marknaden idag.

Inköpet av HVO har tillsammans med biogaspumpen som 2013 installerades i Fittja ökat den förnybara biodrivmedelsanvändningen i den kommunala organisationen.

Andelen fordon som är klassade som miljöfordon fortsätter att öka. Miljöfordon är energieffektiva fordon med låga hälsofarliga utsläpp. Det bidrar till att den lokala miljön i Botkyrka förbättras och att vi får mindre hälsofarliga ämnen i luften

Indikatorer

Kommunägda fordon

IndikatorSE.9.3.1 Antal kommunalägda fordon och deras drivmedelsteknik.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 178 antal fordon2017

Andel miljöbilar i kommunens verksamheter

IndikatorSE.9.3.2 Andel av fordonen i kommunens verksamheter som är miljöbilar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 89 %2018

Kommunal drivmedelsanvändning

IndikatorSE.9.3.3 Användningen av olika drivmedelstyper i kommunala verksamheter uttryckt i MWh.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 2730 MWh2016

Andel förnyelsebara drivmedel i den kommunala verksamheten

IndikatorSE.9.3.4 Hur mycket av de använda drivmedlen som är förnybara.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 100 %2017
Delområde SE.9.3
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-01-07
Miljöbarometern