Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.4.2

Näslandet

Grundvattenförekomstens utbredning

Näslandet är en grundvattenförekomst som är belägen på Näslandet i södra delen av Botkyrka kommun.

Den har tidigare används för vattenförsörjning vid Himmerfjärdsverket, SYVAB:s avloppsreningsverk vid Kaggfjärden. Det finns en risk för förhöjda salthalter vid för högt uttag. VAS-rådet har bedömt att den har medelhög prioritet för vattenförsörjning och skyddsåtgärder.

Uppdaterad: 2020-06-01