Sjöar

Vattenkvalitet i insjöar

Vattenkvaliteten i Botkyrka kommuns cirka 35 stycken sjöar varierar från nästan opåverkad till kraftigt påverkad av föroreningar. Det allra vanligaste problemet är att de är för näringsrika, övergödda. De största orsakerna till övergödning och andra problem med vattenkvaliteten är tidigare utsläpp från lokala reningsverk, läckage från enskilda avlopp och åkermark samt tillförsel av förorenat dagvatten. Övergödningen leder bland annat till igenväxning, syrebrist, algblomningar och en minskning av antalet arter. Under senare år har vattenkvaliteten förbättrats på flera håll. Efter åtgärder har till exempel fosforhalterna i Tullingesjön och Malmsjön minskat kraftigt.

Övergripande status

Ekologisk status i sjöar

IndikatorSE.4.2.1 Procentuell andel av de statusklassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9 sjöar) som uppnår god ekologisk status.
Senaste värdet: 56 %2019

Kemisk status i sjöar

IndikatorSE.4.2.2 Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.
Senaste värdet: 33 %2019

Kommunens sjöar

Albysjön

DelområdeSE.4.2.1

Aspen

DelområdeSE.4.2.2

Axaren

DelområdeSE.4.2.3

Bocksjön

DelområdeSE.4.2.4

Bornsjön

DelområdeSE.4.2.5

Brosjön

DelområdeSE.4.2.6

Brudträsket

DelområdeSE.4.2.7

Bysjön

DelområdeSE.4.2.8

Getaren

DelområdeSE.4.2.9

Grindsjön

DelområdeSE.4.2.10

Gölan

DelområdeSE.4.2.11

Hacksjön

DelområdeSE.4.2.12

Kassmyrasjön

DelområdeSE.4.2.13

Fd Kvarnsjön vid Riksten

DelområdeSE.4.2.14

Kvarnsjön Gladö

DelområdeSE.4.2.15

Kvarnsjön vid Grödinge kyrka

DelområdeSE.4.2.16

Kvarnsjön vid Tumba

DelområdeSE.4.2.17

F.d. Kyrksjön

DelområdeSE.4.2.18

Kärrsjön

DelområdeSE.4.2.19

Lilla Skogssjön

DelområdeSE.4.2.20

Lovisebergsdammen

DelområdeSE.4.2.21

Malmsjön

DelområdeSE.4.2.22

Mellansjön

DelområdeSE.4.2.23

Mälaren - Rödstensfjärden

DelområdeSE.4.2.24

Segersjön

DelområdeSE.4.2.25

Somran

DelområdeSE.4.2.26

Stora Skogssjön

DelområdeSE.4.2.27

Stora Träsket

DelområdeSE.4.2.28

Trollsjön

DelområdeSE.4.2.29

Tullingesjön

DelområdeSE.4.2.30

Uttran inkl. Utterkalven

DelområdeSE.4.2.31

Övrasjön

DelområdeSE.4.2.33
Delområde SE.4.2
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-06-01
Miljöbarometern