Bostad och hälsa

Inom det här huvudområdet kommer du så småningom att finna mer information och statistik över den bostadsnära miljön och företeelser i denna miljö som är relaterade till människors hälsa.

Delområden

Grönområden

DelområdeSE.6.3 Närhet till grönområden
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.6
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2018-07-12
Miljöbarometern