Grönområden

Närhet till grönområden

Mark och yta som inte täcks av byggnader eller hård beläggning kallas i det här sammanhanget grönområden. Exempel på grönområden är naturområden, parker, planteringar eller gräsytor.

Indikatorer

Närhet till grönområden

IndikatorSE.6.3.1 Tumbabornas tillgång till grönområden inom 300 m
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 1990
Delområde SE.6.3
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2018-07-10
Miljöbarometern