Gå direkt till sidans innehåll

Kagghamraån

Delområde SE. 4.1. 4

Kagghamraån har höga naturvärden och en unik havsöringsstam och är klassad som riksintresse för naturvård med avseende på havsöringen och geologin. Avrinningsområdet är drygt 97 km² och ligger främst i Botkyrka kommun, med mindre delar i Haninge och Södertälje kommuner. Ån har fyra huvudsakliga tillflöden; Axån, Norrgaån, Uringeån och Brinkbäcken. Ån mynnar ut i Kaggfjärden som är en vik av Östersjön. Den sträcka som brukar kallas egentliga Kagghamraån är från platsen där Norrgaån och Axån rinner ihop, vid Rosenhill i Grödinge, och fram till utloppet i havet. De delar av ån som räknas in i vattenförekomsten är Norrgaån och Kagghamraåns huvudfåra, enligt VISS. Kagghamraån kallas av SMHI för Saxbroån.

Uppdaterad: 2023-12-08