Gå direkt till sidans innehåll

Malmsjön

Delområde SE. 4.2. 22

Malmsjön är belägen söder om Vårsta samhälle och ingår i Kagghamraåns avrinningsområde. Kagghamraån har fyra huvudgrenar och Malmsjön ingår i Axågrenen som avvattnar nordvästra delen av avrinningsområdet. Axågrenen startar med Skälbyån i Södertälje kommun och rinner sedan via sjöarna Somran och Malmsjön. Efter Malmsjön byter den namn till Axån, och rinner vidare genom sjöarna Gölan och Axaren, för att Rosenhill rinna ihop med Norrgaån. Detta är början på Kagghamraåns huvudfåra. I avrinningsområdet kallat Malmsjöns utlopp ingår också de uppströms belägna Brosjön, Mellansjön och Övrasjön, norr om Malmsjön.

Ansvarig organisation
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08