Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.2

Kvävekoncentration

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalkväve innefattar både kväve som direkt tillgängligt för växter och kväve bundet i organismer och mineraler.

Totalkvävehalt, rullande treårsmedelvärde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Malmsjöns utlopp

1999

1,20

1

Malmsjöns utlopp

2000

1,00

2

Malmsjöns utlopp

2001

1,40

3

Malmsjöns utlopp

2002

1,30

4

Malmsjöns utlopp

2003

1,00

5

Malmsjöns utlopp

2004

1,30

6

Malmsjöns utlopp

2005

1,30

7

Malmsjöns utlopp

2006

1,30

8

Malmsjöns utlopp

2007

0,91

9

Malmsjöns utlopp

2008

1,10

10

Malmsjöns utlopp

2009

0,98

11

Malmsjöns utlopp

2010

0,92

12

Malmsjöns utlopp

2011

0,96

13

Malmsjöns utlopp

2012

0,87

14

Malmsjöns utlopp

2013

0,87

15

Malmsjöns utlopp

2014

0,83

16

Malmsjöns utlopp

2015

0,79

17

Malmsjöns utlopp

2016

0,63

18

Malmsjöns utlopp

2017

0,61

19

Malmsjöns utlopp

2018

0,65

20

Malmsjöns utlopp

2019

0,78

21

Kagghamraån

1993

1,10

22

Kagghamraån

1994

1,10

23

Kagghamraån

1995

0,90

24

Kagghamraån

1996

1,00

25

Kagghamraån

1997

0,71

26

Kagghamraån

1998

1,10

27

Kagghamraån

1999

0,66

28

Kagghamraån

2000

0,79

29

Kagghamraån

2001

1,20

30

Kagghamraån

2002

0,84

31

Kagghamraån

2003

1,10

32

Kagghamraån

2004

1,20

33

Kagghamraån

2005

1,20

34

Kagghamraån

2006

0,88

35

Kagghamraån

2007

0,91

36

Kagghamraån

2008

1,25

37

Kagghamraån

2009

1,10

38

Kagghamraån

2010

1,00

39

Kagghamraån

2011

0,86

40

Kagghamraån

2012

1,15

41

Kagghamraån

2013

0,85

42

Kagghamraån

2014

1,00

43

Kagghamraån

2015

0,76

44

Kagghamraån

2016

0,80

45

Kagghamraån

2017

1,10

46

Kagghamraån

2018

0,78

47

Kagghamraån

2019

0,83

48

Snäckstaviksbäcken

2012

1,73

49

Snäckstaviksbäcken

2014

1,69

50

Snäckstaviksbäcken

2015

1,62

51

Snäckstaviksbäcken

2016

1,63

52

Snäckstaviksbäcken

2017

1,67

53

Snäckstaviksbäcken

2018

2,21

54

Snäckstaviksbäcken

2019

2,29

55

Tumbaån

1997

1,50

56

Tumbaån

1998

1,00

57

Tumbaån

1999

0,96

58

Tumbaån

2000

1,50

59

Tumbaån

2001

1,45

60

Tumbaån

2002

0,76

61

Tumbaån

2003

0,74

62

Tumbaån

2004

0,82

63

Tumbaån

2005

0,88

64

Tumbaån

2006

0,88

65

Tumbaån

2007

1,00

66

Tumbaån

2008

1,06

67

Tumbaån

2009

0,94

68

Tumbaån

2010

0,77

69

Tumbaån

2011

0,86

70

Tumbaån

2012

1,20

71

Tumbaån

2013

1,10

72

Tumbaån

2014

0,93

73

Tumbaån

2016

0,92

74

Tumbaån

2017

1,10

75

Tumbaån

2018

1,00

76

Tumbaån

2019

0,96

77

Älvestaån

1999

2,02

78

Älvestaån

2000

1,69

79

Älvestaån

2001

1,65

80

Älvestaån

2002

1,50

81

Älvestaån

2003

1,35

82

Älvestaån

2004

1,27

83

Älvestaån

2005

1,21

84

Älvestaån

2006

1,33

85

Älvestaån

2007

1,52

86

Älvestaån

2008

2,05

87

Älvestaån

2009

2,02

88

Älvestaån

2010

1,73

89

Älvestaån

2011

1,28

90

Älvestaån

2012

1,28

91

Älvestaån

2013

1,39

92

Älvestaån

2014

1,21

93

Älvestaån

2015

1,10

94

Älvestaån

2016

1,01

95

Älvestaån

2017

1,20

96

Älvestaån

2018

2,17

97

Älvestaån

2019

2,80

Datakälla: Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: