Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Indikator SE. 4.1.4. 2

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalkväve innefattar både kväve som direkt tillgängligt för växter och kväve bundet i organismer och mineraler.

Totalkvävehalt, årsmedianvärde.

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-25