Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Indikator SE. 4.1.4. 2

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalkväve innefattar både kväve som direkt tillgängligt för växter och kväve bundet i organismer och mineraler.

Totalkvävehalt, årsmedianvärde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Malmsjöns utlopp

1999

1,20

1

Malmsjöns utlopp

2000

1,00

2

Malmsjöns utlopp

2001

1,40

3

Malmsjöns utlopp

2002

1,30

4

Malmsjöns utlopp

2003

1,00

5

Malmsjöns utlopp

2004

1,30

6

Malmsjöns utlopp

2005

1,30

7

Malmsjöns utlopp

2006

1,30

8

Malmsjöns utlopp

2007

0,91

9

Malmsjöns utlopp

2008

1,10

10

Malmsjöns utlopp

2009

0,98

11

Malmsjöns utlopp

2010

0,92

12

Malmsjöns utlopp

2011

0,96

13

Malmsjöns utlopp

2012

0,86

14

Malmsjöns utlopp

2013

0,87

15

Malmsjöns utlopp

2014

0,83

16

Malmsjöns utlopp

2015

0,79

17

Malmsjöns utlopp

2016

0,63

18

Malmsjöns utlopp

2017

0,61

19

Malmsjöns utlopp

2018

0,65

20

Malmsjöns utlopp

2019

0,78

21

Malmsjöns utlopp

2020

0,94

22

Axån

1993

1,20

23

Axån

1994

1,30

24

Axån

1995

1,35

25

Axån

1996

1,40

26

Axån

1997

0,89

27

Axån

1998

1,20

28

Axån

1999

1,20

29

Axån

2000

1,10

30

Axån

2001

1,40

31

Axån

2002

1,10

32

Axån

2003

1,20

33

Axån

2004

1,30

34

Axån

2005

1,40

35

Axån

2006

1,35

36

Axån

2007

1,15

37

Axån

2008

1,25

38

Axån

2009

1,05

39

Axån

2010

1,15

40

Axån

2011

1,02

41

Axån

2012

1,20

42

Axån

2013

0,99

43

Axån

2014

1,15

44

Axån

2015

0,83

45

Axån

2016

1,00

46

Axån

2017

0,99

47

Axån

2018

0,68

48

Axån

2019

0,72

49

Axån

2020

1,00

50

Axån

2021

0,84

51

Axån

2022

0,83

52

Kagghamraån

1993

1,10

53

Kagghamraån

1994

1,10

54

Kagghamraån

1995

0,90

55

Kagghamraån

1996

1,00

56

Kagghamraån

1997

0,71

57

Kagghamraån

1998

1,10

58

Kagghamraån

1999

0,66

59

Kagghamraån

2000

0,79

60

Kagghamraån

2001

1,20

61

Kagghamraån

2002

0,84

62

Kagghamraån

2003

1,10

63

Kagghamraån

2004

1,20

64

Kagghamraån

2005

1,20

65

Kagghamraån

2006

0,88

66

Kagghamraån

2007

0,91

67

Kagghamraån

2008

1,25

68

Kagghamraån

2009

1,10

69

Kagghamraån

2010

1,00

70

Kagghamraån

2011

0,85

71

Kagghamraån

2012

1,15

72

Kagghamraån

2013

0,85

73

Kagghamraån

2014

1,00

74

Kagghamraån

2015

0,76

75

Kagghamraån

2016

0,80

76

Kagghamraån

2017

1,10

77

Kagghamraån

2018

0,78

78

Kagghamraån

2019

0,83

79

Kagghamraån

2020

1,10

80

Snäckstaviksbäcken

2012

1,73

81

Snäckstaviksbäcken

2014

1,69

82

Snäckstaviksbäcken

2015

1,62

83

Snäckstaviksbäcken

2016

1,63

84

Snäckstaviksbäcken

2017

1,67

85

Snäckstaviksbäcken

2018

2,21

86

Snäckstaviksbäcken

2019

2,29

87

Snäckstaviksbäcken

2020

1,80

88

Snäckstaviksbäcken

2021

2,20

89

Snäckstaviksbäcken

2022

1,40

90

Tumbaån

1997

1,50

91

Tumbaån

1998

1,00

92

Tumbaån

1999

0,96

93

Tumbaån

2000

1,50

94

Tumbaån

2001

1,45

95

Tumbaån

2002

0,76

96

Tumbaån

2003

0,74

97

Tumbaån

2004

0,82

98

Tumbaån

2005

0,88

99

Tumbaån

2006

0,88

100

Tumbaån

2007

1,00

101

Tumbaån

2008

1,06

102

Tumbaån

2009

0,94

103

Tumbaån

2010

0,77

104

Tumbaån

2011

0,85

105

Tumbaån

2012

1,20

106

Tumbaån

2013

1,10

107

Tumbaån

2014

0,93

108

Tumbaån

2016

0,92

109

Tumbaån

2017

1,10

110

Tumbaån

2018

1,00

111

Tumbaån

2019

0,96

112

Tumbaån

2020

0,88

113

Älvestaån

1999

2,02

114

Älvestaån

2000

1,69

115

Älvestaån

2001

1,65

116

Älvestaån

2002

1,50

117

Älvestaån

2003

1,35

118

Älvestaån

2004

1,27

119

Älvestaån

2005

1,21

120

Älvestaån

2006

1,33

121

Älvestaån

2007

1,52

122

Älvestaån

2008

2,05

123

Älvestaån

2009

2,02

124

Älvestaån

2010

1,73

125

Älvestaån

2011

1,28

126

Älvestaån

2012

1,28

127

Älvestaån

2013

1,39

128

Älvestaån

2014

1,21

129

Älvestaån

2015

1,10

130

Älvestaån

2016

1,01

131

Älvestaån

2017

1,20

132

Älvestaån

2018

2,17

133

Älvestaån

2019

2,80

134

Älvestaån

2020

1,15

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-25