Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.2

Kvävekoncentration

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalkväve innefattar både kväve som direkt tillgängligt för växter och kväve bundet i organismer och mineraler.

Totalkvävehalt, årsmedianvärde.

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Uppdaterad: 2021-08-17
Kontakt: