Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön vid Tumba

Kvarnsjön Tumba. Foto: Sten Modén
Kvarnsjön Tumba. Foto: Sten Modén
Delområde SE. 4.2. 17

Kvarnsjön i Tumba är en liten men ganska djup vindskyddad, uppdämd sjö strax väster om Tumba Bruk och söder om Uttrans sjukhus. Den gränsar i norr till en väg och i söder till järnväg. Sjön får vatten ifrån Utterkalven och Uttran via Tumbaån, och även från kringliggande mark. Den avvattnas sedan via Tumbaån, som går förbi Tumba bruk och sedan är kulverterad genom de centrala delarna av Tumba.

Uppdaterad: 2023-12-08