Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.4.7.1

Kemisk status

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Kemisk status för grundvattenförekomsten

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Männö

2019

God

1

Näslandet

2019

God

2

Pålamalm

2019

Otillfredsställande

3

Rosenhill-Lilla Ström

2019

God

4

Sandudden Norsborg

2019

God

5

Sorundaåsen Norra

2019

God

6

S:t Botvid

2019

God

7

Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten

2019

Otillfredsställande

8

Uttran

2019

God

9

Vårsta

2019

God

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2019-12-18