Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.4.7.1

Kemisk status

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Kemisk status för grundvattenförekomsten

Rad-id Grundvatten Senaste värdet Datum

0

Pålamalm

Otillfredsställande

2020

1

Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten

Otillfredsställande

2020

2

Uttran

God

2020

3

Vårsta

God

2020

4

Männö

God

2020

5

Näslandet

God

2020

6

Rosenhill-Lilla Ström

God

2020

7

S:t Botvid

God

2020

8

Sandudden Norsborg

God

2020

9

Sorundaåsen Norra

God

2020

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2021-08-20