Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status

Indikator SE. 4.4.1. 1

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Kemisk status för grundvattenförekomsten

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Männö

2019

God

1

Männö

2020

God

2

Näslandet

2019

God

3

Näslandet

2020

God

4

Pålamalm

2019

Otillfredsställande

5

Pålamalm

2020

Otillfredsställande

6

Rosenhill-Lilla Ström

2019

God

7

Rosenhill-Lilla Ström

2020

God

8

Sandudden Norsborg

2019

God

9

Sandudden Norsborg

2020

God

10

Sorundaåsen Norra

2019

God

11

Sorundaåsen Norra

2020

God

12

S:t Botvid

2019

God

13

S:t Botvid

2020

God

14

Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten

2019

Otillfredsställande

15

Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten

2020

Otillfredsställande

16

Uttran

2019

God

17

Uttran

2020

God

18

Vårsta

2019

God

19

Vårsta

2020

God

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2021-08-20