Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status

Indikator SE. 4.4.1. 1

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Kemisk status för grundvattenförekomsten

Rad-id Grundvatten Senaste värdet Datum

0

Pålamalm

Otillfredsställande

2020

1

Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten

Otillfredsställande

2020

2

Rosenhill-Lilla Ström

God

2020

3

S:t Botvid

God

2020

4

Sandudden Norsborg

God

2020

5

Sorundaåsen Norra

God

2020

6

Uttran

God

2020

7

Männö

God

2020

8

Vårsta

God

2020

9

Näslandet

God

2020

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2021-08-20