Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.7.4

Transport av kväve i Tumbaåns sjösystem

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i åtta mätpunkter i Tumbaåns sjösystem. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning i Tullingesjön, vilket utgör det största utloppet i sjön.

Transporter mängd totalkväve i Tumbaåns mynning i Tullingesjön.

Rad-id Datum Värde (kg/år)

0

1997

18279

1

1998

22717

2

1999

24612

3

2000

28854

4

2001

16044

5

2002

13820

6

2003

7452

7

2004

9448

8

2005

10648

9

2006

19259

10

2007

23452

11

2008

18926

12

2009

9709

13

2010

10137

14

2011

10549

15

2012

13726

16

2013

10451

17

2014

9329

18

2015

14542

19

2017

12294

20

2018

10328

21

2019

12291

Datakälla: Recipientkontroll Tumbaån, Yoldia Environmental Consulting AB

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: