Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.7.4

Transport av kväve i Tumbaåns sjösystem

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i åtta mätpunkter i Tumbaåns sjösystem. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning i Tullingesjön, vilket utgör det största utloppet i sjön.

Transporterad mängd totalkväve i Tumbaåns mynning i Tullingesjön.

Datakälla: Recipientkontroll Tumbaån, Yoldia Environmental Consulting AB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1997.
Senaste värdet:
8905 kg/år (2020).
Utgångsvärde:
18279 kg/år (1997).

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Uppdaterad: 2021-08-16
Kontakt: