Gå direkt till sidans innehåll

Transport av kväve i Tumbaåns sjösystem

Indikator SE. 4.1.7. 4

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i åtta mätpunkter i Tumbaåns sjösystem. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning i Tullingesjön, vilket utgör det största utloppet i sjön.

Transporterad mängd totalkväve i Tumbaåns mynning i Tullingesjön.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/år)

0

Tumbaån

1997

18279

1

Tumbaån

1998

22717

2

Tumbaån

1999

24612

3

Tumbaån

2000

28854

4

Tumbaån

2001

16044

5

Tumbaån

2002

13820

6

Tumbaån

2003

7452

7

Tumbaån

2004

9448

8

Tumbaån

2005

10648

9

Tumbaån

2006

19259

10

Tumbaån

2007

23452

11

Tumbaån

2008

18926

12

Tumbaån

2009

9709

13

Tumbaån

2010

10137

14

Tumbaån

2011

10549

15

Tumbaån

2012

13726

16

Tumbaån

2013

10451

17

Tumbaån

2014

9329

18

Tumbaån

2015

14542

19

Tumbaån

2017

12294

20

Tumbaån

2018

10328

21

Tumbaån

2019

12291

22

Tumbaån

2020

8905

23

Tumbaån

2021

17271

Datakälla: Recipientkontroll Tumbaån, Yoldia Environmental Consulting AB

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08