Gå direkt till sidans innehåll

Transport av kväve i Tumbaåns sjösystem

Indikator SE. 4.1.7. 4

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i åtta mätpunkter i Tumbaåns sjösystem. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning i Tullingesjön, vilket utgör det största utloppet i sjön.

Transporterad mängd totalkväve i Tumbaåns mynning i Tullingesjön.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (kg/år) Datum

0

Tumbaån

 17271

2021

Datakälla: Recipientkontroll Tumbaån, Yoldia Environmental Consulting AB

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08