Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.7.3

Transport av fosfor i Tumbaåns sjösystem

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden fosfor som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets fosforläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av fosfor beräknas i åtta mätpunkter i Tumbaåns avrinningsområde. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning i Tullingesjön, vilket alltså visar hur mycket fosfor som tillförs Tullingesjön från egentliga Tumbaån.

Transporterad mängd totalfosfor i Tumbaåns mynning i Tullingsjön.

Rad-id Datum Värde (kg/år)

0

1997

951

1

1998

589

2

1999

626

3

2000

878

4

2001

792

5

2002

430

6

2003

182

7

2004

357

8

2005

298

9

2006

340

10

2007

384

11

2008

334

12

2009

377

13

2010

394

14

2011

343

15

2012

524

16

2013

455

17

2014

334

18

2015

404

19

2017

308

20

2018

329

21

2019

336

Datakälla: Recipientkontroll Tumbaån, Yoldia Environmental Consulting AB

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Uppdaterad: 2020-09-15