Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.8

Arealspecifik förlust av totalfosfor

Indikatorn redovisar hur mycket kg fosfor avrinningsområdet släpper ifrån sig i genomsnitt per hektar och år.

Arealspecifik förlust av totalfosfor, rullande treårsmedelvärden

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga förluster

>0,32 kg/ha

1

 Höga förluster

0,16–0,32 kg/ha

2

 Måttligt höga förluster

0,08–0,16 kg/ha

3

 Låga förluster

0,04–0,08 kg/ha

4

 Mycket låga förluster

<0,04 kg/ha

Uppdaterad: 2021-08-17