Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Indikator SE. 4.1.3. 2

Totalkväve innefattar både löst kväve (direkt tillgängligt för växter) och kväve bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. I sjöar är normalt fosfor tillväxtbegränsande. I extremt näringsrika sjöar kan fosformängden vara så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalkvävehalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Albysjön

1999

0,53

1

Albysjön

2000

0,56

2

Albysjön

2001

0,56

3

Albysjön

2002

0,55

4

Albysjön

2003

0,48

5

Albysjön

2004

0,42

6

Albysjön

2005

0,34

7

Albysjön

2006

0,32

8

Albysjön

2007

0,33

9

Albysjön

2008

0,34

10

Albysjön

2009

0,35

11

Albysjön

2010

0,35

12

Albysjön

2011

0,35

13

Albysjön

2012

0,37

14

Albysjön

2013

0,37

15

Albysjön

2014

0,41

16

Albysjön

2015

0,46

17

Albysjön

2016

0,47

18

Albysjön

2017

0,46

19

Albysjön

2018

0,45

20

Albysjön

2019

0,47

21

Albysjön

2020

0,49

22

Albysjön

2021

0,49

23

Albysjön

2022

0,49

24

Aspen

2002

0,58

25

Aspen

2009

0,83

26

Södra Aspen

2009

0,83

27

Axaren

2002

0,91

28

Axaren

2008

1,20

29

Axaren

2013

0,93

30

Axaren

2018

0,57

31

Brosjön

2002

0,38

32

Brosjön

2008

0,64

33

Brosjön

2013

0,62

34

Brosjön

2018

0,45

35

Brudträsket

2002

0,48

36

Brudträsket

2008

0,61

37

Bysjön

2002

0,49

38

Bysjön

2008

1,20

39

Bysjön

2013

0,74

40

Bysjön

2018

0,60

41

Getaren

1978

0,82

42

Getaren

1980

0,92

43

Getaren

1982

0,97

44

Getaren

1984

0,92

45

Getaren

1985

0,87

46

Getaren

1986

0,79

47

Getaren

1988

0,60

48

Getaren

1990

0,65

49

Getaren

1991

0,98

50

Getaren

1992

0,97

51

Getaren

1993

0,95

52

Getaren

1994

0,75

53

Getaren

1995

0,63

54

Getaren

1996

0,59

55

Getaren

1997

0,58

56

Getaren

1998

0,57

57

Getaren

1999

0,58

58

Getaren

2000

0,74

59

Getaren

2001

0,89

60

Getaren

2002

0,83

61

Getaren

2003

0,98

62

Getaren

2004

1,02

63

Getaren

2005

1,11

64

Getaren

2006

1,08

65

Getaren

2007

0,90

66

Getaren

2008

0,95

67

Getaren

2009

0,89

68

Getaren

2010

1,07

69

Getaren

2011

1,13

70

Getaren

2012

1,04

71

Getaren

2013

0,93

72

Getaren

2014

0,90

73

Getaren

2015

0,89

74

Getaren

2016

0,87

75

Getaren

2017

0,69

76

Getaren

2018

0,68

77

Getaren

2019

0,68

78

Getaren

2020

0,47

79

Getaren

2021

0,75

80

Getaren

2022

0,76

81

Grindsjön

2002

0,24

82

Gölan

2002

0,79

83

Gölan

2008

0,80

84

Gölan

2013

0,50

85

Gölan

2018

0,25

86

Hacksjön

2002

0,52

87

Hacksjön

2018

1,00

88

Kassmyrasjön

2002

0,91

89

Kassmyrasjön

2013

0,55

90

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2002

0,38

91

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2008

0,43

92

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2013

0,39

93

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2018

0,33

94

Kvarnsjön (Tumba)

1999

0,67

95

Kvarnsjön (Tumba)

2000

0,70

96

Kvarnsjön (Tumba)

2001

0,70

97

Kvarnsjön (Tumba)

2002

0,76

98

Kvarnsjön (Tumba)

2003

0,58

99

Kvarnsjön (Tumba)

2004

0,57

100

Kvarnsjön (Tumba)

2005

0,47

101

Kvarnsjön (Tumba)

2006

0,43

102

Kvarnsjön (Tumba)

2007

0,36

103

Kvarnsjön (Tumba)

2008

0,36

104

Kvarnsjön (Tumba)

2009

0,35

105

Kvarnsjön (Tumba)

2010

0,37

106

Kvarnsjön (Tumba)

2011

0,37

107

Kvarnsjön (Tumba)

2012

0,41

108

Kvarnsjön (Tumba)

2013

0,44

109

Kvarnsjön (Tumba)

2014

0,43

110

Kvarnsjön (Tumba)

2015

0,50

111

Kvarnsjön (Tumba)

2016

0,46

112

Kvarnsjön (Tumba)

2017

0,49

113

Kvarnsjön (Tumba)

2018

0,43

114

Kvarnsjön (Tumba)

2019

0,43

115

Kvarnsjön (Tumba)

2020

0,46

116

Kvarnsjön (Tumba)

2021

0,46

117

Kvarnsjön (Tumba)

2022

0,56

118

Kärrsjön

2002

0,51

119

Kärrsjön

2018

0,71

120

Lilla Skogssjön

2002

0,44

121

Lilla Skogssjön

2008

0,54

122

Malmsjön

1975

2,27

123

Malmsjön

1993

1,13

124

Malmsjön

1994

1,09

125

Malmsjön

1995

1,20

126

Malmsjön

1996

1,62

127

Malmsjön

1997

1,58

128

Malmsjön

1998

1,51

129

Malmsjön

1999

0,91

130

Malmsjön

2000

1,02

131

Malmsjön

2001

0,84

132

Malmsjön

2002

0,86

133

Malmsjön

2003

0,98

134

Malmsjön

2004

1,06

135

Malmsjön

2005

1,07

136

Malmsjön

2006

1,37

137

Malmsjön

2007

1,19

138

Malmsjön

2008

1,14

139

Malmsjön

2009

0,69

140

Malmsjön

2010

0,78

141

Malmsjön

2011

0,75

142

Malmsjön

2012

0,72

143

Malmsjön

2013

0,71

144

Malmsjön

2014

0,68

145

Malmsjön

2015

0,67

146

Malmsjön

2016

0,66

147

Malmsjön

2017

0,59

148

Malmsjön

2018

0,62

149

Malmsjön

2019

0,61

150

Malmsjön

2020

0,73

151

Malmsjön

2021

0,68

152

Malmsjön

2022

0,75

153

Mellansjön

2002

0,43

154

Mellansjön

2008

0,70

155

Mellansjön

2013

0,59

156

Mellansjön

2018

0,59

157

Somran

2013

0,95

158

Somran

2018

0,89

159

Stora Dammen

2002

0,78

160

Stora Skogssjön

2002

0,44

161

Stora Skogssjön

2008

0,67

162

Stora Träsket

2008

0,78

163

Trollsjön

2002

0,78

164

Trollsjön

2008

0,84

165

Trollsjön

2013

0,62

166

Trollsjön

2018

0,51

167

Tullingesjön

1999

0,60

168

Tullingesjön

2000

0,71

169

Tullingesjön

2001

0,69

170

Tullingesjön

2002

0,65

171

Tullingesjön

2003

0,49

172

Tullingesjön

2004

0,42

173

Tullingesjön

2005

0,39

174

Tullingesjön

2006

0,38

175

Tullingesjön

2007

0,41

176

Tullingesjön

2008

0,42

177

Tullingesjön

2009

0,43

178

Tullingesjön

2010

0,40

179

Tullingesjön

2011

0,40

180

Tullingesjön

2013

0,45

181

Tullingesjön

2014

0,45

182

Tullingesjön

2015

0,45

183

Tullingesjön

2017

0,42

184

Tullingesjön

2018

0,50

185

Tullingesjön

2019

0,39

186

Tullingesjön

2020

0,44

187

Tullingesjön

2021

0,46

188

Tullingesjön

2022

0,47

189

Utterkalven

1999

1,12

190

Utterkalven

2000

1,14

191

Utterkalven

2001

0,84

192

Utterkalven

2002

0,89

193

Utterkalven

2003

0,77

194

Utterkalven

2004

0,70

195

Utterkalven

2005

0,57

196

Utterkalven

2006

0,56

197

Utterkalven

2007

0,63

198

Utterkalven

2008

0,63

199

Utterkalven

2009

0,61

200

Utterkalven

2010

0,51

201

Utterkalven

2011

0,48

202

Utterkalven

2012

0,49

203

Utterkalven

2013

0,57

204

Utterkalven

2015

0,58

205

Utterkalven

2016

0,61

206

Utterkalven

2017

0,57

207

Utterkalven

2019

0,48

208

Utterkalven

2020

0,63

209

Utterkalven

2021

0,63

210

Utterkalven

2022

0,69

211

Uttran

1999

0,84

212

Uttran

2000

0,79

213

Uttran

2001

0,80

214

Uttran

2002

0,93

215

Uttran

2003

0,79

216

Uttran

2004

0,72

217

Uttran

2005

0,53

218

Uttran

2006

0,60

219

Uttran

2007

0,60

220

Uttran

2008

0,60

221

Uttran

2009

0,56

222

Uttran

2010

0,52

223

Uttran

2011

0,49

224

Uttran

2012

0,49

225

Uttran

2013

0,58

226

Uttran

2015

0,62

227

Uttran

2016

0,68

228

Uttran

2017

0,64

229

Uttran

2018

0,60

230

Uttran

2019

0,47

231

Uttran

2020

0,52

232

Uttran

2021

0,55

233

Uttran

2022

0,60

234

Övrasjön

2002

0,35

235

Övrasjön

2008

0,54

236

Övrasjön

2013

0,44

237

Övrasjön

2018

0,41

238

Malmsjöns utlopp

1999

1,20

239

Malmsjöns utlopp

2000

1,00

240

Malmsjöns utlopp

2001

1,40

241

Malmsjöns utlopp

2002

1,30

242

Malmsjöns utlopp

2003

1,00

243

Malmsjöns utlopp

2004

1,30

244

Malmsjöns utlopp

2005

1,30

245

Malmsjöns utlopp

2006

1,30

246

Malmsjöns utlopp

2007

0,91

247

Malmsjöns utlopp

2008

1,10

248

Malmsjöns utlopp

2009

0,98

249

Malmsjöns utlopp

2010

0,92

250

Malmsjöns utlopp

2011

0,96

251

Malmsjöns utlopp

2012

0,86

252

Malmsjöns utlopp

2013

0,87

253

Malmsjöns utlopp

2014

0,83

254

Malmsjöns utlopp

2015

0,79

255

Malmsjöns utlopp

2016

0,63

256

Malmsjöns utlopp

2017

0,61

257

Malmsjöns utlopp

2018

0,65

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-26