Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Indikator SE. 4.1.3. 2

Totalkväve innefattar både löst kväve (direkt tillgängligt för växter) och kväve bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. I sjöar är normalt fosfor tillväxtbegränsande. I extremt näringsrika sjöar kan fosformängden vara så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalkvävehalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Hacksjön

 1,00

2018

1

Somran

 0,89

2018

2

Södra Aspen

 0,83

2009

3

Aspen

 0,83

2009

4

Stora Dammen

 0,78

2002

5

Stora Träsket

 0,78

2008

6

Getaren

 0,76

2022

7

Malmsjön

 0,75

2022

8

Kärrsjön

 0,71

2018

9

Utterkalven

 0,69

2022

10

Stora Skogssjön

 0,67

2008

11

Malmsjöns utlopp

 0,65

2018

12

Brudträsket

 0,61

2008

13

Uttran

 0,60

2022

14

Bysjön

 0,60

2018

15

Mellansjön

 0,59

2018

16

Axaren

 0,57

2018

17

Kvarnsjön (Tumba)

 0,56

2022

18

Kassmyrasjön

 0,55

2013

19

Lilla Skogssjön

 0,54

2008

20

Trollsjön

 0,51

2018

21

Albysjön

 0,49

2022

22

Tullingesjön

 0,47

2022

23

Brosjön

 0,45

2018

24

Övrasjön

 0,41

2018

25

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

 0,33

2018

26

Gölan

 0,25

2018

27

Grindsjön

 0,24

2002

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extermt höga halter

>5,00 mg/l

1

 Mycket höga halter

1,25–5,00 mg/l

2

 Höga halter

0,62–1,25 mg/l

3

 Måttligt höga halter

0,30–0,62 mg/l

4

 Låga halter

<0,30 mg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-26