Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Indikator SE. 4.1.3. 2

Totalkväve innefattar både löst kväve (direkt tillgängligt för växter) och kväve bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. I sjöar är normalt fosfor tillväxtbegränsande. I extremt näringsrika sjöar kan fosformängden vara så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalkvävehalter i ytvatten i augusti.

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extermt höga halter

>5,00 mg/l

1

 Mycket höga halter

1,25–5,00 mg/l

2

 Höga halter

0,62–1,25 mg/l

3

 Måttligt höga halter

0,30–0,62 mg/l

4

 Låga halter

<0,30 mg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-26