Gå direkt till sidans innehåll

Fosforkoncentration

Indikator SE. 4.1.3. 1

Halterna av fosfor och kväve brukar användas för att bedöma näringsstatusen hos sjöar. Normalt sett är fosfor det näringsämne som förbrukas först av levande organismer i sötvatten. Fosfor brukar därför kallas tillväxtbegränsande. Tillgången på fosfor bestämmer alltså hur mycket växter som kan finnas i en sjö och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Totalfosforhalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

19

1

Albysjön

2000

17

2

Albysjön

2001

20

3

Albysjön

2002

18

4

Albysjön

2003

15

5

Albysjön

2004

10

6

Albysjön

2005

10

7

Albysjön

2006

9

8

Albysjön

2007

10

9

Albysjön

2008

13

10

Albysjön

2009

16

11

Albysjön

2010

18

12

Albysjön

2011

16

13

Albysjön

2012

14

14

Albysjön

2013

14

15

Albysjön

2014

14

16

Albysjön

2015

15

17

Albysjön

2016

11

18

Albysjön

2017

10

19

Albysjön

2018

15

20

Albysjön

2019

19

21

Albysjön

2020

20

22

Albysjön

2021

17

23

Albysjön

2022

16

24

Aspen

2002

17

25

Aspen

2009

10

26

Södra Aspen

2009

16

27

Axaren

2002

67

28

Axaren

2008

100

29

Axaren

2013

43

30

Axaren

2018

54

31

Brosjön

2002

23

32

Brosjön

2008

29

33

Brosjön

2013

23

34

Brosjön

2018

22

35

Brudträsket

2002

10

36

Brudträsket

2008

18

37

Bysjön

2002

21

38

Bysjön

2008

120

39

Bysjön

2013

38

40

Bysjön

2018

47

41

Getaren

1978

254

42

Getaren

1980

179

43

Getaren

1982

91

44

Getaren

1984

85

45

Getaren

1985

67

46

Getaren

1986

68

47

Getaren

1988

72

48

Getaren

1990

64

49

Getaren

1991

77

50

Getaren

1992

75

51

Getaren

1993

83

52

Getaren

1994

77

53

Getaren

1995

65

54

Getaren

1996

55

55

Getaren

1997

48

56

Getaren

1998

53

57

Getaren

1999

53

58

Getaren

2000

60

59

Getaren

2001

60

60

Getaren

2002

57

61

Getaren

2003

54

62

Getaren

2004

57

63

Getaren

2005

63

64

Getaren

2006

62

65

Getaren

2007

51

66

Getaren

2008

59

67

Getaren

2009

52

68

Getaren

2010

60

69

Getaren

2011

53

70

Getaren

2012

53

71

Getaren

2013

46

72

Getaren

2014

54

73

Getaren

2015

54

74

Getaren

2016

64

75

Getaren

2017

49

76

Getaren

2018

71

77

Getaren

2019

73

78

Getaren

2020

80

79

Getaren

2021

54

80

Getaren

2022

43

81

Grindsjön

2002

5

82

Gölan

2002

64

83

Gölan

2008

38

84

Gölan

2013

28

85

Gölan

2018

21

86

Hacksjön

2002

18

87

Hacksjön

2008

20

88

Hacksjön

2018

45

89

Kassmyrasjön

2002

86

90

Kassmyrasjön

2013

40

91

Kassmyrasjön

2021

76

92

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2002

11

93

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2008

8

94

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2013

12

95

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2018

11

96

Kvarnsjön (Tumba)

1999

29

97

Kvarnsjön (Tumba)

2000

25

98

Kvarnsjön (Tumba)

2001

27

99

Kvarnsjön (Tumba)

2002

30

100

Kvarnsjön (Tumba)

2003

20

101

Kvarnsjön (Tumba)

2004

22

102

Kvarnsjön (Tumba)

2005

21

103

Kvarnsjön (Tumba)

2006

28

104

Kvarnsjön (Tumba)

2007

21

105

Kvarnsjön (Tumba)

2008

19

106

Kvarnsjön (Tumba)

2009

15

107

Kvarnsjön (Tumba)

2010

17

108

Kvarnsjön (Tumba)

2011

15

109

Kvarnsjön (Tumba)

2012

16

110

Kvarnsjön (Tumba)

2013

15

111

Kvarnsjön (Tumba)

2014

17

112

Kvarnsjön (Tumba)

2015

15

113

Kvarnsjön (Tumba)

2016

13

114

Kvarnsjön (Tumba)

2017

15

115

Kvarnsjön (Tumba)

2018

17

116

Kvarnsjön (Tumba)

2019

20

117

Kvarnsjön (Tumba)

2020

18

118

Kvarnsjön (Tumba)

2021

18

119

Kvarnsjön (Tumba)

2022

17

120

Kärrsjön

2002

33

121

Kärrsjön

2018

35

122

Lilla Skogssjön

2002

17

123

Lilla Skogssjön

2008

12

124

Malmsjön

1975

556

125

Malmsjön

1993

87

126

Malmsjön

1994

84

127

Malmsjön

1995

83

128

Malmsjön

1996

96

129

Malmsjön

1997

91

130

Malmsjön

1998

103

131

Malmsjön

1999

69

132

Malmsjön

2000

78

133

Malmsjön

2001

69

134

Malmsjön

2002

67

135

Malmsjön

2003

61

136

Malmsjön

2004

58

137

Malmsjön

2005

72

138

Malmsjön

2006

110

139

Malmsjön

2007

91

140

Malmsjön

2008

67

141

Malmsjön

2009

17

142

Malmsjön

2010

22

143

Malmsjön

2011

24

144

Malmsjön

2012

28

145

Malmsjön

2013

25

146

Malmsjön

2014

30

147

Malmsjön

2015

32

148

Malmsjön

2016

48

149

Malmsjön

2017

50

150

Malmsjön

2018

45

151

Malmsjön

2019

35

152

Malmsjön

2020

34

153

Malmsjön

2021

41

154

Malmsjön

2022

45

155

Mellansjön

2002

16

156

Mellansjön

2008

22

157

Mellansjön

2013

12

158

Mellansjön

2018

17

159

Segersjön

1999

43

160

Segersjön

2000

30

161

Segersjön

2001

42

162

Segersjön

2002

69

163

Segersjön

2003

63

164

Segersjön

2004

53

165

Segersjön

2005

24

166

Segersjön

2006

24

167

Segersjön

2007

24

168

Segersjön

2008

29

169

Segersjön

2009

37

170

Segersjön

2010

42

171

Segersjön

2011

48

172

Segersjön

2012

42

173

Segersjön

2013

39

174

Segersjön

2014

55

175

Segersjön

2015

55

176

Segersjön

2016

52

177

Segersjön

2017

37

178

Segersjön

2018

45

179

Segersjön

2019

56

180

Segersjön

2020

68

181

Segersjön

2021

93

182

Segersjön

2022

94

183

Somran

2013

110

184

Somran

2018

42

185

Stora Dammen

2002

66

186

Stora Skogssjön

2002

18

187

Stora Skogssjön

2008

17

188

Stora Träsket

2008

15

189

Trollsjön

2002

29

190

Trollsjön

2008

25

191

Trollsjön

2013

22

192

Trollsjön

2018

22

193

Tullingesjön

1999

15

194

Tullingesjön

2000

15

195

Tullingesjön

2001

18

196

Tullingesjön

2002

18

197

Tullingesjön

2003

13

198

Tullingesjön

2004

7

199

Tullingesjön

2005

7

200

Tullingesjön

2006

8

201

Tullingesjön

2007

9

202

Tullingesjön

2008

9

203

Tullingesjön

2009

13

204

Tullingesjön

2010

14

205

Tullingesjön

2011

15

206

Tullingesjön

2012

11

207

Tullingesjön

2013

13

208

Tullingesjön

2014

14

209

Tullingesjön

2015

14

210

Tullingesjön

2017

11

211

Tullingesjön

2018

17

212

Tullingesjön

2019

14

213

Tullingesjön

2020

16

214

Tullingesjön

2021

16

215

Tullingesjön

2022

14

216

Utterkalven

1999

38

217

Utterkalven

2000

43

218

Utterkalven

2001

54

219

Utterkalven

2002

53

220

Utterkalven

2003

40

221

Utterkalven

2004

23

222

Utterkalven

2005

21

223

Utterkalven

2006

27

224

Utterkalven

2007

30

225

Utterkalven

2008

35

226

Utterkalven

2009

35

227

Utterkalven

2010

35

228

Utterkalven

2011

30

229

Utterkalven

2012

31

230

Utterkalven

2013

34

231

Utterkalven

2014

34

232

Utterkalven

2015

32

233

Utterkalven

2016

29

234

Utterkalven

2017

30

235

Utterkalven

2018

37

236

Utterkalven

2019

36

237

Utterkalven

2020

39

238

Utterkalven

2021

33

239

Utterkalven

2022

29

240

Uttran

1999

47

241

Uttran

2000

51

242

Uttran

2001

47

243

Uttran

2002

50

244

Uttran

2003

34

245

Uttran

2004

59

246

Uttran

2005

53

247

Uttran

2006

59

248

Uttran

2007

32

249

Uttran

2008

37

250

Uttran

2009

38

251

Uttran

2010

33

252

Uttran

2011

22

253

Uttran

2012

27

254

Uttran

2013

29

255

Uttran

2014

28

256

Uttran

2015

26

257

Uttran

2016

26

258

Uttran

2017

30

259

Uttran

2018

29

260

Uttran

2019

25

261

Uttran

2020

24

262

Uttran

2021

22

263

Uttran

2022

19

264

Övrasjön

2002

15

265

Övrasjön

2008

15

266

Övrasjön

2013

10

267

Övrasjön

2018

15

268

Malmsjöns utlopp

1999

80

269

Malmsjöns utlopp

2000

46

270

Malmsjöns utlopp

2001

55

271

Malmsjöns utlopp

2002

39

272

Malmsjöns utlopp

2003

48

273

Malmsjöns utlopp

2004

73

274

Malmsjöns utlopp

2005

48

275

Malmsjöns utlopp

2006

43

276

Malmsjöns utlopp

2007

35

277

Malmsjöns utlopp

2008

18

278

Malmsjöns utlopp

2009

16

279

Malmsjöns utlopp

2010

17

280

Malmsjöns utlopp

2011

17

281

Malmsjöns utlopp

2012

18

282

Malmsjöns utlopp

2013

19

283

Malmsjöns utlopp

2014

22

284

Malmsjöns utlopp

2015

33

285

Malmsjöns utlopp

2016

32

286

Malmsjöns utlopp

2017

31

287

Malmsjöns utlopp

2018

36

288

Malmsjöns utlopp

2020

25

289

Malmsjöns utlopp

2021

28

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-26