Gå direkt till sidans innehåll

Fosforkoncentration

Indikator SE. 4.1.3. 1

Halterna av fosfor och kväve brukar användas för att bedöma näringsstatusen hos sjöar. Normalt sett är fosfor det näringsämne som förbrukas först av levande organismer i sötvatten. Fosfor brukar därför kallas tillväxtbegränsande. Tillgången på fosfor bestämmer alltså hur mycket växter som kan finnas i en sjö och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Totalfosforhalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Segersjön

 94

2022

1

Kassmyrasjön

 76

2021

2

Stora Dammen

 66

2002

3

Axaren

 54

2018

4

Bysjön

 47

2018

5

Malmsjön

 45

2022

6

Hacksjön

 45

2018

7

Getaren

 43

2022

8

Somran

 42

2018

9

Kärrsjön

 35

2018

10

Utterkalven

 29

2022

11

Malmsjöns utlopp

 28

2021

12

Trollsjön

 22

2018

13

Brosjön

 22

2018

14

Gölan

 21

2018

15

Uttran

 19

2022

16

Brudträsket

 18

2008

17

Stora Skogssjön

 17

2008

18

Kvarnsjön (Tumba)

 17

2022

19

Mellansjön

 17

2018

20

Södra Aspen

 16

2009

21

Albysjön

 16

2022

22

Övrasjön

 15

2018

23

Stora Träsket

 15

2008

24

Tullingesjön

 14

2022

25

Lilla Skogssjön

 12

2008

26

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

 11

2018

27

Aspen

 10

2009

28

Grindsjön

 5

2002

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga

>100 µg/l

1

 Mycket höga

50–100 µg/l

2

 Höga

25–50 µg/l

3

 Måttligt höga

12–25 µg/l

4

 Låga

<12 µg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-26