Gå direkt till sidans innehåll

Fosforkoncentration

Indikator SE. 4.1. 3

Totalfosfor analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalt, årsmedianvärde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Malmsjöns utlopp

2011

17,0

1

Axån

1993

91,0

2

Axån

1994

75,0

3

Axån

1995

70,0

4

Axån

1996

100

5

Axån

1997

70,0

6

Axån

1998

100

7

Axån

1999

97,0

8

Axån

2000

65,0

9

Axån

2001

83,0

10

Axån

2002

63,0

11

Axån

2003

51,0

12

Axån

2004

76,0

13

Axån

2005

91,0

14

Axån

2006

64,0

15

Axån

2007

93,0

16

Axån

2008

74,0

17

Axån

2009

57,0

18

Axån

2010

45,0

19

Axån

2011

45,0

20

Axån

2012

43,0

21

Axån

2013

37,0

22

Axån

2014

46,0

23

Axån

2015

43,0

24

Axån

2016

46,0

25

Axån

2017

61,0

26

Axån

2018

44,0

27

Axån

2019

54,0

28

Axån

2020

49,0

29

Axån

2021

46,0

30

Axån

2022

69,0

31

Brinkbäcken

1993

40,0

32

Brinkbäcken

1994

39,0

33

Brinkbäcken

1995

56,0

34

Brinkbäcken

1996

38,0

35

Brinkbäcken

1997

47,0

36

Brinkbäcken

1998

40,0

37

Brinkbäcken

1999

49,0

38

Brinkbäcken

2000

41,0

39

Brinkbäcken

2001

50,0

40

Brinkbäcken

2002

48,0

41

Brinkbäcken

2003

65,0

42

Brinkbäcken

2004

72,0

43

Brinkbäcken

2005

57,0

44

Brinkbäcken

2006

66,0

45

Brinkbäcken

2007

67,0

46

Brinkbäcken

2008

62,0

47

Brinkbäcken

2009

69,0

48

Brinkbäcken

2010

64,0

49

Brinkbäcken

2011

73,0

50

Brinkbäcken

2012

54,0

51

Brinkbäcken

2013

51,0

52

Brinkbäcken

2014

64,0

53

Brinkbäcken

2015

50,0

54

Brinkbäcken

2016

50,0

55

Brinkbäcken

2017

52,0

56

Brinkbäcken

2018

55,0

57

Brinkbäcken

2019

61,0

58

Brinkbäcken

2020

55,0

59

Brinkbäcken

2021

71,0

60

Brinkbäcken

2022

50,0

61

Kagghamraån

1993

49,0

62

Kagghamraån

1994

48,0

63

Kagghamraån

1995

50,0

64

Kagghamraån

1996

45,0

65

Kagghamraån

1997

46,0

66

Kagghamraån

1998

52,0

67

Kagghamraån

1999

48,0

68

Kagghamraån

2000

43,0

69

Kagghamraån

2001

51,0

70

Kagghamraån

2002

50,0

71

Kagghamraån

2003

65,0

72

Kagghamraån

2004

51,0

73

Kagghamraån

2005

51,0

74

Kagghamraån

2006

49,0

75

Kagghamraån

2007

47,0

76

Kagghamraån

2008

47,0

77

Kagghamraån

2009

51,0

78

Kagghamraån

2010

49,0

79

Kagghamraån

2011

47,0

80

Kagghamraån

2012

44,0

81

Kagghamraån

2013

44,0

82

Kagghamraån

2014

55,0

83

Kagghamraån

2015

45,0

84

Kagghamraån

2016

52,0

85

Kagghamraån

2017

48,0

86

Kagghamraån

2018

40,0

87

Kagghamraån

2019

46,0

88

Kagghamraån

2020

38,0

89

Kagghamraån

2021

46,0

90

Kagghamraån

2022

50,0

91

Norrgaån

1993

43,0

92

Norrgaån

1994

36,0

93

Norrgaån

1995

33,0

94

Norrgaån

1996

40,0

95

Norrgaån

1997

27,0

96

Norrgaån

1998

36,0

97

Norrgaån

1999

40,0

98

Norrgaån

2000

40,0

99

Norrgaån

2001

46,0

100

Norrgaån

2002

29,0

101

Norrgaån

2003

35,0

102

Norrgaån

2004

50,0

103

Norrgaån

2005

38,0

104

Norrgaån

2006

48,0

105

Norrgaån

2007

48,0

106

Norrgaån

2008

39,0

107

Norrgaån

2009

40,0

108

Norrgaån

2010

48,0

109

Norrgaån

2011

39,0

110

Norrgaån

2012

40,0

111

Norrgaån

2013

38,0

112

Norrgaån

2014

37,0

113

Norrgaån

2015

40,0

114

Norrgaån

2016

47,0

115

Norrgaån

2017

44,0

116

Norrgaån

2018

51,0

117

Norrgaån

2019

40,0

118

Norrgaån

2020

35,0

119

Norrgaån

2021

41,0

120

Norrgaån

2022

43,0

121

Snäckstaviksbäcken

2012

106

122

Snäckstaviksbäcken

2014

121

123

Snäckstaviksbäcken

2015

137

124

Snäckstaviksbäcken

2016

138

125

Snäckstaviksbäcken

2017

129

126

Snäckstaviksbäcken

2018

115

127

Snäckstaviksbäcken

2019

112

128

Snäckstaviksbäcken

2020

86,0

129

Snäckstaviksbäcken

2021

99,0

130

Snäckstaviksbäcken

2022

90,0

131

Tumbaån

1997

62,0

132

Tumbaån

1998

45,0

133

Tumbaån

1999

42,0

134

Tumbaån

2000

51,0

135

Tumbaån

2001

60,0

136

Tumbaån

2002

20,0

137

Tumbaån

2003

13,0

138

Tumbaån

2004

33,0

139

Tumbaån

2005

32,0

140

Tumbaån

2006

24,0

141

Tumbaån

2007

28,0

142

Tumbaån

2008

22,0

143

Tumbaån

2009

32,0

144

Tumbaån

2010

35,0

145

Tumbaån

2011

25,0

146

Tumbaån

2012

46,0

147

Tumbaån

2013

43,0

148

Tumbaån

2014

35,0

149

Tumbaån

2016

32,0

150

Tumbaån

2017

29,0

151

Tumbaån

2018

34,0

152

Tumbaån

2019

39,0

153

Tumbaån

2020

40,0

154

Tumbaån

2021

38,0

155

Tumbaån

2022

38,0

156

Uringeån

1993

24,0

157

Uringeån

1994

26,0

158

Uringeån

1995

28,0

159

Uringeån

1996

31,0

160

Uringeån

1997

35,0

161

Uringeån

1998

24,0

162

Uringeån

1999

25,0

163

Uringeån

2000

27,0

164

Uringeån

2001

46,0

165

Uringeån

2002

49,0

166

Uringeån

2003

54,0

167

Uringeån

2004

60,0

168

Uringeån

2005

33,0

169

Uringeån

2006

44,0

170

Uringeån

2007

44,0

171

Uringeån

2008

41,0

172

Uringeån

2009

44,0

173

Uringeån

2010

35,0

174

Uringeån

2011

56,0

175

Uringeån

2012

37,0

176

Uringeån

2013

58,0

177

Uringeån

2014

64,0

178

Uringeån

2015

33,0

179

Uringeån

2016

44,0

180

Uringeån

2017

30,0

181

Uringeån

2018

35,0

182

Uringeån

2019

41,0

183

Uringeån

2020

32,0

184

Uringeån

2021

38,0

185

Uringeån

2022

29,0

186

Älvestaån

1999

132

187

Älvestaån

2000

81,0

188

Älvestaån

2001

102

189

Älvestaån

2002

110

190

Älvestaån

2003

107

191

Älvestaån

2004

92,0

192

Älvestaån

2005

85,0

193

Älvestaån

2006

85,0

194

Älvestaån

2007

85,0

195

Älvestaån

2008

99,0

196

Älvestaån

2009

112

197

Älvestaån

2010

102

198

Älvestaån

2011

87,0

199

Älvestaån

2012

69,0

200

Älvestaån

2013

81,0

201

Älvestaån

2014

93,0

202

Älvestaån

2015

93,0

203

Älvestaån

2016

97,0

204

Älvestaån

2017

93,0

205

Älvestaån

2018

100

206

Älvestaån

2019

101

207

Älvestaån

2020

105

208

Älvestaån

2021

55,0

209

Älvestaån

2022

77,0

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Hittills under 2000-talet har fosforhalterna i Tumbaån samt Älvestaån varierat utan tydlig tendens. Fosforhalterna i Malmsjöns utlopp har minskat medan halterna i Kagghamraåns mynning har en svagt minskande tendens.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22