Gå direkt till sidans innehåll

Transport av kväve

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 2

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i ett 10-tal mätpunkter längs Kagghamraån. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning, vilket alltså visar hur mycket kväve som tillförs Kaggfjärden (en vik av Östersjön) från Kagghamraån.

Transporter mängd totalkväve i respektive vattendrags utlopp.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/år)

0

Axån

1999

11268

1

Axån

2000

11780

2

Axån

2001

8006

3

Axån

2002

6246

4

Axån

2003

3215

5

Axån

2004

7881

6

Axån

2005

7597

7

Axån

2006

10607

8

Axån

2007

8109

9

Axån

2008

8327

10

Axån

2009

4800

11

Axån

2010

6436

12

Axån

2011

6616

13

Axån

2012

8542

14

Axån

2013

5814

15

Axån

2014

5882

16

Axån

2015

5454

17

Axån

2016

2960

18

Axån

2017

5679

19

Axån

2018

2944

20

Axån

2019

5751

21

Axån

2020

4369

22

Axån

2021

7138

23

Axån

2022

2976

24

Brinkbäcken

1999

5566

25

Brinkbäcken

2000

5179

26

Brinkbäcken

2001

4426

27

Brinkbäcken

2002

4523

28

Brinkbäcken

2003

3017

29

Brinkbäcken

2004

5302

30

Brinkbäcken

2005

5065

31

Brinkbäcken

2006

6683

32

Brinkbäcken

2007

4665

33

Brinkbäcken

2008

5724

34

Brinkbäcken

2009

3465

35

Brinkbäcken

2010

4849

36

Brinkbäcken

2011

5707

37

Brinkbäcken

2012

6401

38

Brinkbäcken

2013

4204

39

Brinkbäcken

2014

4505

40

Brinkbäcken

2015

4262

41

Brinkbäcken

2016

2101

42

Brinkbäcken

2017

4648

43

Brinkbäcken

2018

2608

44

Brinkbäcken

2019

5219

45

Brinkbäcken

2020

3509

46

Brinkbäcken

2021

5668

47

Brinkbäcken

2022

2650

48

Kagghamraån

1988

21754

49

Kagghamraån

1989

12635

50

Kagghamraån

1990

40612

51

Kagghamraån

1991

25626

52

Kagghamraån

1992

49659

53

Kagghamraån

1993

22877

54

Kagghamraån

1994

35387

55

Kagghamraån

1995

35754

56

Kagghamraån

1996

8544

57

Kagghamraån

1997

17684

58

Kagghamraån

1998

37054

59

Kagghamraån

1999

35773

60

Kagghamraån

2000

34476

61

Kagghamraån

2001

28950

62

Kagghamraån

2002

23927

63

Kagghamraån

2003

18712

64

Kagghamraån

2004

33516

65

Kagghamraån

2005

24013

66

Kagghamraån

2006

37606

67

Kagghamraån

2007

27070

68

Kagghamraån

2008

33023

69

Kagghamraån

2009

20033

70

Kagghamraån

2010

26946

71

Kagghamraån

2011

29517

72

Kagghamraån

2012

33337

73

Kagghamraån

2013

24122

74

Kagghamraån

2014

24073

75

Kagghamraån

2015

22268

76

Kagghamraån

2016

12266

77

Kagghamraån

2017

24084

78

Kagghamraån

2018

15136

79

Kagghamraån

2019

28352

80

Kagghamraån

2020

19500

81

Kagghamraån

2021

28571

82

Kagghamraån

2022

11845

83

Norrgaån

1999

6603

84

Norrgaån

2000

6574

85

Norrgaån

2001

6374

86

Norrgaån

2002

5601

87

Norrgaån

2003

3771

88

Norrgaån

2004

7208

89

Norrgaån

2005

5957

90

Norrgaån

2006

8646

91

Norrgaån

2007

6326

92

Norrgaån

2008

9673

93

Norrgaån

2009

5184

94

Norrgaån

2010

6688

95

Norrgaån

2011

6336

96

Norrgaån

2012

8463

97

Norrgaån

2013

6008

98

Norrgaån

2014

5713

99

Norrgaån

2015

6564

100

Norrgaån

2016

3923

101

Norrgaån

2017

5338

102

Norrgaån

2018

4264

103

Norrgaån

2019

5216

104

Norrgaån

2020

4754

105

Norrgaån

2021

7281

106

Norrgaån

2022

3392

107

Tumbaån

2021

17271

108

Tumbaån

2022

7325

109

Uringeån

1999

5945

110

Uringeån

2000

4479

111

Uringeån

2001

3913

112

Uringeån

2002

3392

113

Uringeån

2003

3527

114

Uringeån

2004

6213

115

Uringeån

2005

3265

116

Uringeån

2006

5433

117

Uringeån

2007

3615

118

Uringeån

2008

5199

119

Uringeån

2009

2945

120

Uringeån

2010

4775

121

Uringeån

2011

4682

122

Uringeån

2012

5086

123

Uringeån

2013

4336

124

Uringeån

2014

4004

125

Uringeån

2015

3482

126

Uringeån

2016

1602

127

Uringeån

2017

3435

128

Uringeån

2018

1981

129

Uringeån

2019

5724

130

Uringeån

2020

3286

131

Uringeån

2021

4535

132

Uringeån

2022

1586

Datakälla: Lokalt miljöövervakningsprogram samt SMHI

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22