Gå direkt till sidans innehåll

Uttran inkl. Utterkalven

Delområde SE. 4.2. 31

Uttran är den största sjön i Tumbaåns sjösystem och stäcker sig över tre kommuner; Botkyrka, Salem och Södertälje. Uttran skiljs från den nedströms belägna Utterkalven genom ett 40 meter brett och 1 meter djupt sund. Vattenmyndigheten betraktar Uttran och Utterkalven som samma vattenförekomst. Uttran och Utterkalven är bildade i samma sprickdal/förkastning. Uppströms Uttran finns sjöarna Glasbergasjön i Södertälje och Flaten och Dånviken i Salems kommun, samt Segersjön, en liten och grund sjö nordöst om sjön Utterkalven, som omges av villabebyggelse och parkmark. Den får vatten från omgivande mark, och har problem med höga närsalthalter, syrebrist och fiskdöd. Segersjön avvattnas till Utterkalven via ett dike.

Uppdaterad: 2023-12-08