Gå direkt till sidans innehåll

Uttran inkl. Utterkalven

Delområde SE. 4.2. 31

Uttran är den största sjön i Tumbaåns sjösystem och stäcker sig över tre kommuner; Botkyrka, Salem och Södertälje. Uttran skiljs från den nedströms belägna Utterkalven genom ett 40 meter brett och 1 meter djupt sund. Vattenmyndigheten betraktar Uttran och Utterkalven som samma vattenförekomst. Uttran och Utterkalven är bildade i samma sprickdal/förkastning. Uppströms Uttran finns sjöarna Glasbergasjön i Södertälje och Flaten och Dånviken i Salems kommun, samt Segersjön, en liten och grund sjö nordöst om sjön Utterkalven, som omges av villabebyggelse och parkmark. Den får vatten från omgivande mark, och har problem med höga närsalthalter, syrebrist och fiskdöd. Segersjön avvattnas till Utterkalven via ett dike.

Från Utterkalven rinner vattnet via Tumbaån vidare till Kvarnsjön i Tumba och därefter till Tullingesjön.

Historiskt har Uttran påverkats av renat avloppsvatten från Rönninge samt bristfälligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar. Runt Utterkalven finns mest bostadsbebyggelse och skog. Idag påverkas Uttran av dagvatten från Rönninge, Salem, Segersjö och Uttran samt enskilda avloppsanläggningar. Dessutom påverkas den av läckage från jord- och skogsbruk.

Sjön har fått sitt namn från att det tidigare fanns utter i sjön. Namnet finns i dokument från 1550-talet, då i formen Vterlången.

Lodkarta Uttran - västra
Lodkarta

Lodkarta Uttran - östra
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-12-08