Gå direkt till sidans innehåll

Tullingesjön

Delområde SE. 4.2. 30

Tullingesjön ligger näst längst ner i Tumbaåns sjösystem, som slutligen mynnar ut i Mälaren via nedströms liggande Albysjön. Det är en sprickdalssjö som har bildats i en nord-sydlig förkastning som även innefattar Albysjön. Tullingestråkets isälvsavlagringar som omfattar bland annat Pålamalm/Riksten, fortsätter norrut under botten på Tullingesjön och Albysjön för att sedan gå i dagen på Ekerö. Vid Tullingesjöns östra strand ligger Södertörns största förkastning, Örnberget

Uppdaterad: 2023-12-08