Gå direkt till sidans innehåll

Getaren

Getaren vinter
Getaren vinter
Delområde SE. 4.2. 9

Getaren är en förkastningssjö i Kagghamraåns avrinningsområde. Den är en grund sjö där det oftast inte uppstår någon temperaturskiktning. Den har sitt största tillopp från Bockån i nordöst. Bockån rinner genom en dalgång med höga naturvärden. Ån får sitt vatten från Bocksjön och den uppströms belägna Bysjön och dess avrinningsområde.

Getarens utlopp är till Norrgaån i sydväst. Vattennivån regleras genom en damm vid Norrga kvarn. Norrgaån är av riksintresse för havsöring.

Sjön har problem med övergödning, med höga till mycket höga halter av näringsämnen. Den tillförs näringsämnen från kringliggande skogsmark samt uppströms liggande avrinningsområden, bl.a. Bysjön. Under åren 1972-2003 var sjön recipient för avloppsvatten från Lida Friluftsgårds reningsverk. Tidigare har den också påverkats av ytvatten från F18/Tullinge flygplats, där urea använts som avisningsmedel.

Sjön är mycket populär för friluftsliv, på både sommaren och vintern. Navet för aktiviteter är Lida friluftsgård vid sjöns norra strand. Där finns möjligheter till vandring, bad, fiske, skid- och skridskoåkning.

Lodkarta
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-09-26