Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Indikator SE. 4.3. 7

Fosforhalten i ett kustvatten är ett bra mått på näringsstatusen. Höga halter av fosfor kan ge kraftiga blomningar av blågrönalger (cyanobakterier), igenväxning, syrebrist och en reducering av antalet vattenlevande arter. Botkyrka kommun är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund som årligen i augusti provtar och analyserar vattnen i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Fosforhalten i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Hallsfjärden

2001

19

1

Hallsfjärden

2004

23

2

Hallsfjärden

2005

26

3

Hallsfjärden

2006

25

4

Hallsfjärden

2007

33

5

Hallsfjärden

2008

32

6

Hallsfjärden

2009

24

7

Hallsfjärden

2010

19

8

Hallsfjärden

2011

24

9

Hallsfjärden

2012

27

10

Hallsfjärden

2013

24

11

Hallsfjärden

2014

25

12

Hallsfjärden

2015

23

13

Hallsfjärden

2016

36

14

Hallsfjärden

2017

35

15

Hallsfjärden

2018

48

16

Hallsfjärden

2019

36

17

Hallsfjärden

2020

29

18

Hallsfjärden

2021

30

19

Hallsfjärden

2022

36

20

Himmerfjärden

2001

21

21

Himmerfjärden

2004

20

22

Himmerfjärden

2005

24

23

Himmerfjärden

2006

22

24

Himmerfjärden

2007

27

25

Himmerfjärden

2008

33

26

Himmerfjärden

2009

25

27

Himmerfjärden

2010

22

28

Himmerfjärden

2011

24

29

Himmerfjärden

2012

27

30

Himmerfjärden

2013

24

31

Himmerfjärden

2014

29

32

Himmerfjärden

2015

26

33

Himmerfjärden

2016

37

34

Himmerfjärden

2017

33

35

Himmerfjärden

2018

30

36

Himmerfjärden

2019

25

37

Himmerfjärden

2020

30

38

Himmerfjärden

2021

30

39

Himmerfjärden

2022

31

40

Kaggfjärden

2001

19

41

Kaggfjärden

2004

18

42

Kaggfjärden

2005

22

43

Kaggfjärden

2006

21

44

Kaggfjärden

2007

27

45

Kaggfjärden

2008

42

46

Kaggfjärden

2009

24

47

Kaggfjärden

2010

21

48

Kaggfjärden

2011

23

49

Kaggfjärden

2012

26

50

Kaggfjärden

2013

23

51

Kaggfjärden

2014

26

52

Kaggfjärden

2015

30

53

Kaggfjärden

2016

35

54

Kaggfjärden

2017

26

55

Kaggfjärden

2018

31

56

Kaggfjärden

2019

26

57

Kaggfjärden

2020

30

58

Kaggfjärden

2021

31

59

Kaggfjärden

2022

31

60

Näslandsfjärden

2001

23

61

Näslandsfjärden

2004

20

62

Näslandsfjärden

2005

24

63

Näslandsfjärden

2006

23

64

Näslandsfjärden

2007

25

65

Näslandsfjärden

2008

32

66

Näslandsfjärden

2009

29

67

Näslandsfjärden

2010

23

68

Näslandsfjärden

2011

23

69

Näslandsfjärden

2012

26

70

Näslandsfjärden

2013

22

71

Näslandsfjärden

2014

22

72

Näslandsfjärden

2015

29

73

Näslandsfjärden

2016

33

74

Näslandsfjärden

2017

28

75

Näslandsfjärden

2018

30

76

Näslandsfjärden

2019

26

77

Näslandsfjärden

2020

48

78

Näslandsfjärden

2021

40

79

Näslandsfjärden

2022

32

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Kommentar

Fosforhalterna i fjärdarna har de senaste 10 åren varierat mellan medelhöga halter och mycket höga halter.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27