Gå direkt till sidans innehåll

Vårsta

Delområde SE. 4.4. 10

Grundvattenförekomstens utbrednad

Vårsta grundvattenförekomst är en del av Uppsalaåsens stråk med isälvsavlagringar. Den ligger vid Vårsta och under Malmsjön. Vattnet har bedömts ha bra kvalitet och goda förutsättningar för inducerad infiltration. Tidigare har det funnits en kommunal reservvattentäkt i magasinets norra del, men den lades ner 1978 p.g.a. bristande vattenkvalitet.

Uppdaterad: 2021-12-17