Gå direkt till sidans innehåll

Tullingeåsen-Ekebyhov, Riksten

Delområde SE. 4.4. 8

Karta över grundvattenförekomstens utbrednad

Tullingeåsen-Ekebyhov-Riksten är en del av Uppsalaåsens stråk med isälvsavlagringar. Tullingeåsen-Ekebyhov-Riksten är en grundvattenförekomst som sträcker sig genom Ekerö, Botkyrka och Huddinge kommun. Den har i vissa delområden problem med höga arsenik- och kloridhalter.

Tullinge vattenverk har tidigare tagit sitt vatten ur åsen, men vattenverket togs ur drift 2011, då man hittade PFOS i grundvattnet. I Tullingeåsen finns också stockholmsregionens största berg- och grustäkt, som ligger söder om Riksten. Att åsar är lämpade både för vattenuttag och naturgrus och -sand kan leda till resurskonflikter mellan grustäkter och vattentäkter.

I anslutning till åsen finns en naturlig kallkälla, kallad Göstas källa, som ligger i Skyttbrink.

Uppdaterad: 2021-12-17