Gå direkt till sidans innehåll

S:t Botvid

Delområde SE. 4.4. 7

Karta över grundvattenförekomstens utbrednad

S:t Botvid är en grundvattenförekomst som är belägen sydöst om Bornsjön, och delas mellan Botkyrka och Salems kommuner.

Grundvattenmagasinet har stor potential för att användas till reservvattenförsörjning, då det har stor tillgång på grundvatten av hög kvalitet och ett strategiskt läge nära Norsborgs vattenverk. Det finns också stor potential för inducerad infiltration och konstgjord grundvattenbildning.

Vid Bornsjöns sydöstra spets i Salems kommun finns Sankt Botvids källa, en kallvattenkälla där vattnet strömmar upp under eget tryck. Enligt Botvidslegenden skulle helgonet S:t Botvids kvarlevor flyttas till den nybyggda Salems kyrka, och när bärarna satte ner kistan för att vila så sprang en källa med klart vatten fram.

Uppdaterad: 2021-08-20