Gå direkt till sidans innehåll

Sorundaåsen Norra

Delområde SE. 4.4. 6

Grundvattenförekomstens utbredning

Sorundaåsen Norra är en grundvattenförekomst som ligger i Botkyrka och Nynäshamns kommuner. Grundvattenmagasinet har låg prioritet för dricksvattenförsörjning och skyddsåtgärder då vattentillgången är liten och det inte finns möjlighet till inducerad infiltration. Vattnet har god kvalitet, men har troligen förhöjda järnvärden.

Uppdaterad: 2021-08-20