Gå direkt till sidans innehåll

Sandudden Norsborg

Karta över grundvattenförekomstens utbrednad
Delområde SE. 4.4. 5

Sandudden-Norsborg är en grundvattenförekomst som sträcker sig från Ekerö, under Rödstensfjärden och till Norsborg.

Grundvattenkvaliteten är dålig vid Sandudden på Ekerö, där vattnet har hög hårdhet och höga klorid- och sulfathalter. Grundvattenkvaliteten vid Norsborg är god. Vattnet är medelhårt och kloridhalten 20- 40 mg/l, och lokalt förekommer det höga järnhalter.

Grundvattenmagasinet har stor potential för att användas till reservvattenförsörjning, då det har stor tillgång på grundvatten av hög kvalitet och ett strategiskt läge nära Norsborgs vattenverk. Det finns också stor potential för inducerad infiltration och konstgjord grundvattenbildning.

Uppdaterad: 2021-08-20