Gå direkt till sidans innehåll

Rosenhill - Lilla Ström

Delområde SE. 4.4. 4

Grundvattenförekomstens utbredning

Rosenhill-Lilla Ström är en grundvattenförekomst som till störst del ligger i Botkyrka kommun, och en mindre del som går in i Nynäshamns kommun. Den sträcker sig från Vårsta till Lilla Ström vid Kaggfjärden. I de norra delarna av magsinet är vattentillgången god och det finns en potentiell möjlighet att förstärka grundvattentillgången med konstgjord grundvattenbildning från sjön Axaren.

Sannolikt finns det förutsättningar för en reservvattentäkt för Botkyrka kommun via ledningar till Vårsta och Tumba.

Uppdaterad: 2021-08-20