Gå direkt till sidans innehåll

Pålamalm

Delområde SE. 4.4. 3

Grundvattenförekomstens utbredning

Pålamalms grundvattenförekomst är en del av Uppsalaåsens stråk med isälvsavlagringar. Den ligger i Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner. Haninge kommun har en dricksvattentäkt som tar råvatten från grusåsen.

Uppdaterad: 2021-08-20