Gå direkt till sidans innehåll

Näslandet

Delområde SE. 4.4. 2

Grundvattenförekomstens utbredning

Näslandet är en grundvattenförekomst som är belägen på Näslandet i södra delen av Botkyrka kommun.

Den har tidigare används för vattenförsörjning vid Himmerfjärdsverket, SYVAB:s avloppsreningsverk vid Kaggfjärden. Det finns en risk för förhöjda salthalter vid för högt uttag. VAS-rådet har bedömt att den har medelhög prioritet för vattenförsörjning och skyddsåtgärder.

Uppdaterad: 2021-08-20