Gå direkt till sidans innehåll

Männö

Delområde SE. 4.4. 1

Utbredning grundvattenförekomst

Männö är en grundvattenförekomst som ligger mellan sjöarna Aspen och Bornsjön, och delas mellan Botkyrka och Salems kommuner. Männö ligger helt inom Bornsjöns vattenskyddsområde, och ingår även i Bornsjöns naturreservat.

Grundvattenmagasinet har stor potential för att användas till reservvattenförsörjning, då det har stor tillgång på grundvatten av hög kvalitet och ett strategiskt läge nära Norsborgs vattenverk. Det finns också stor potential för inducerad infiltration och konstgjord grundvattenbildning.

Uppdaterad: 2021-08-20